Privacy statement

Wie zijn wij?

Bertens Adviesgroep is een financiële onderneming die adviseert en bemiddelt in financiële diensten en producten. Wij verwerken een hoeveelheid aan persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens hebben wij nodig om onze dienstverlening uit te voeren. Wij zijn ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. In dit privacy-statement leest u hoe wij uw gegevens zorgvuldig behandelen, beveiligen en verwerken.

 1. Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:
  • contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres;
  • leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;
  • gegevens met betrekking tot uw paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (soms vragen we om een kopie van een identiteitsbewijs);
  • gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever;
  • gegevens over financiële situatie, vermogen, en eventuele schulden;
  • gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen;
  • bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld over uw gezondheid of strafrechtelijk verleden
  • overige gegevens, indien noodzakelijk voor het uitvoeren van onze dienstverlening.
  • Wanneer wij gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens verwerken, doen we dat uiterst zorgvuldig, en doorgaans alleen met uw toestemming.
 2. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • het aangaan en/of uitvoeren van verzekeringen, hypotheken of andere financiële diensten en/of het geven van advies over onze producten;
  • het beoordelen en accepteren van (potentiële) klanten;
  • het beheren van onze relatie met (potentiële) klanten en bezoekers;
  • het behandelen van schades waarbij u als benadeelde bent betrokken
  • het analyseren van persoonsgegevens ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden;
  • het uitvoeren van (gerichte) marketing­ en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiële) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;
  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
  • het voorkomen van fraude (denk aan witwassen of identiteitsfraude);
  • het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.
 3. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens
  • Wij gebruiken minimaal een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:
  • het uitvoeren van een overeenkomst binnen de EU voor een financieel product of een financiële dienst;
  • het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht of het voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen
  • de uitdrukkelijke toestemming die u hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken;
  • voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.
 4. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens
  4.1 Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben.  Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst.
  4.2 Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.
 5. Verzoek persoonsgegevens
  5.1 Indien u uw persoonsgegevens wenst in te zien, aan te passen, over te dragen, bezwaar te maken of te laten verwijderen, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming, Grenssteen 27, 4815 PP  Breda of stuur een email naar info@bertensadviesgroep.nl .
  5.2 Het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan uw verzoek. Als dit het geval is zullen wij u dit uiteraard gemotiveerd laten weten.
 6. Beveiliging van uw gegevens
  6.1 Algemeen
  Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen.
  6.2 Nieuwsbrief
  Wij sturen periodiek nieuwsbrieven waarmee wij klanten en prospects willen informeren over onze dienstverlening en over relevante ontwikkelingen op het gebied van verzekeringen en financiële producten. Het emailadres van klanten en prospects van ons kantoor wordt automatisch  toegevoegd aan de verzendlijst. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee de ontvanger zich kan afmelden.
  6.3 Contactformulier
  Als u het contactformulier op onze website invult of ons een email stuurt, worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als dat nodig is om uw email volledig te beantwoorden en af te handelen.
  6.4 Google Analytics
  Bertens Adviesgroep maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Bertens Adviesgroep bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons kantoor te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Dit gebeurt buiten onze invloedssfeer, wij zijn hier dan ook niet voor aansprakelijk.
  6.5 Websites van derden
  Deze website is door middel van links verbonden met websites van derden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze organisaties te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.
 7. Verstrekken van gegevens aan derden
  7.1 Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden.
  7.2 Wij geven uw persoonsgegevens mogelijk door aan de volgende personen of partijen:

  • financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) bij wie we voor u een financieel product aanvragen of bij wie u een financieel product hebt dat wij voor jou beheren; of; waarbij we u begeleiden tijdens de looptijd van het product;
  • personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
   • externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-dienstverlener of onze marketingafdeling;
   • schade-experts, databases gericht op fraudebestrijding zoals Cis
   • notarissen, advocaten, accountants, makelaars, taxateurs

  7.3 Externen partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken.

 8. Wijzigingen
  8.1 Het kan voorkomen dat we dit Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds het meest actuele statement.
 9. Hebt u vragen of klachten?
  9.1 Hebt u vragen over ons privacy statement of heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming, Grenssteen 27, 4815 PP  Breda of stuur een email info@bertensadviesgroep.nl .
  9.2 U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 10. Cookies
  10.1 Cookies zijn kleine tekstbestanden die wij op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als u onze website bezoekt. Met deze cookies kunnen we informatie over uw website bezoek bijhouden.
  10.2 Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het bezoek van onze website te kunnen analyseren. Omdat dit soort cookies weinig impact hebben op uw privacy, hoeven wij u geen toestemming te vragen om deze cookies te plaatsen. Wij gebruiken deze informatie om onze website te verbeteren. Deze informatie gebruiken wij alleen intern en wordt niet gedeeld met derden.
  10.3 U kunt de op uw computer, tablet of mobiele telefoon geplaatste cookies handmatig verwijderen door binnen uw browserinstellingen uw browsergeschiedenis te wissen.